Bouwproces


Ontwerpfase

In overleg met de gebruiker van het gebouw/de kas worden de indeling en afmetingen bepaald. Onze adviseur geeft hierbij deskundige voorlichting en ontwerpt zo met de gebruikers het object. Alle gebouwen worden uitgerekend volgens de geldende NEN-norm. De kassen worden uitgerekend volgens het laatst geldende Castaprogramma. Aanvragen voor bouwvergunningen worden eveneens verzorgd.

Werkvoorbereiding

De gebouwen en kassen worden op onze eigen afdeling werkvoorbereiding met behulp van tekeningen op een Autocadsysteem voorbereid.
De tekeningen worden uitvoerig gedetailleerd, zodat alle onderdelen goed op elkaar afgestemd zijn en een goed sluitend geheel ontstaat.

Bouwfase

De bouw en afwerking van het project gebeurt tot in details. De verantwoording voor het project ligt tot de laatste afwerking in vertrouwde handen. Tijdens de bouw worden alle veiligheidsnormen die vereist zijn met betrekking tot het VCA certificaat in acht genomen.

Opleverfase

Na de geplande bouwtijd wordt in samenspraak met de opdrachtgever het nieuwbouwproject technisch opgeleverd. 

Verbeek - Hordijk op Facebook
Verbeek - Hordijk op Twitter